Popieram Kórnik

poniedziałek, 9 czerwca 2014

(Nie)aktywni radni z Kórnika


„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” - tak właśnie brzmi tekst ślubowania, składanego przez radnych przed przystąpieniem do sprawowania mandatu.

Publikujemy dziś artykuł autorstwa p.Ewy Mysłowskiej przedstawiajacy rzeczywistość w naszej Gminie. Artykuł opublikowany jest w oryginalnej formie, jest tak rzeczowy, że nie wymaga uzupełnień ani komentarzy.

RED.
Grzegorz Firlej


Jak wygląda (nie)aktywność Radnych Rady Miejskiej w Kórniku???

Zbliżają się Wybory Samorządowe. W Internecie, prasie i innych mediach lokalnych można już wyczuć nieoficjalną kampanię rozpoczętą przez zarówno przyszłych kandydatów jak i obecnie pełniących funkcje publiczne, ale chcących się ubiegać o reelekcję. O ile tych pierwszych, w przeważającej większości, można podsumować jedynie po wypowiedziach, to w przypadku „już sprawujących władzę” stosunkowo łatwo dotrzeć do informacji dotyczących tytułowej (nie)aktywności. Postanowiłam więc sprawdzić jak to wygląda w naszej gminie chociażby pod względem absencji.
Postępując zgodnie z przyjętymi zasadami państwa prawa, wystosowałam odpowiednie pismo do Biura Rady Miejskiej w Kórniku, odwołując się na podstawę prawną – ustawę o dostępie do informacji publicznej.
Otrzymałam odpowiedź, że biuro nie prowadzi takich statystyk, ale można sobie to sprawdzić samemu w protokołach z posiedzeń. Co też SAMA uczyniłam, w wolnej chwili (2 dni z życia wyjęte) przejrzałam dostępne informacje na stronie bip.kornik.pl
Aby nie ganić jedynie, zmuszona jestem częściowo zwrócić honor gdyż biuro kórnickiej rady okazało pomoc nadsyłając zestawienie obecności radnych na majowych posiedzeniach. Wystąpiłam z takim zapytaniem gdyż termin publikacji się zbliżał i nie mogłam czekać aż protokoły z majowych posiedzeń ukażą się w BIP’ie. Podobne pismo wystosowałam również do: Kleszczewa, Poznania, Śremu, Środy Wlkp. i Mosiny. Czyli do naszych sąsiadów. W podobny sposób jak w Kórniku potraktowano mnie w jeszcze jednej gminie. Pozostałe natomiast, nawet jeżeli nie praktykowały „takich statystyk” to bez zupełnego problemu – służąc uprzejmie obywatelce innej gminy – potrafiły w ciągu maksymalnie 4 dni stworzyć odpowiedni raport i przesłać na maila.

Wracając do tematu (nie)obecności radnych Gminy Kórnik.

Poniżej przedstawiam zestawienie danych na podstawie informacji zawartych w protokołach ze wszystkich spotkań radnych:
- w przypadku sesji jest to okres od 1.12.2010 do 28.05.2014, łącznie 49 posiedzeń,
- w przypadku komisji opracowanie obejmuje okres od 6.12.2010 do końca maja 2014 roku, różna ilość spotkań w zależności od charakteru komisji.
Na każdym etapie opracowania uwzględniłam, że jeden radny dołączył do tego grona w późniejszym terminie, w wyniku wyborów uzupełniających.
Na pierwszy ogień wzięłam posiedzenia Rady Miejskiej (zw. Sesjami), ponieważ w ich przypadku powinniśmy się spodziewać największej sumienności ze strony członków rady, wszak to na sesjach podejmowane są uchwały i zapadają najważniejsze decyzje.
Na 49 dotychczas odbytych posiedzeń rady największą, bo 100% frekwencją, może się poszczycić jedna tylko osoba – radna Małgorzata Walkowiak. Po 48 obecności zaliczyło 6 radnych: Julia Bartkowiak, Marek Broniewski, Roman Genstwa, Irena Kaczmarek, Dorota Półchłopek i Andrzej Surdyk. Na dwóch posiedzeniach nie byli obecni radni: Adam Lewandowski, Maciej Marciniak, Jerzy Rozmiarek. Kolejną, pod względem nieobecności, jest radna Iwona Cupryjak – nieobecna na 3 Sesjach Rady Miejskiej. Po 4 opuszczone Sesje mają na koncie radni: Przemysław Pacholski, Piotr Plewka i Bogdan Wesołek.
Z drugiej strony skali, a właściwie na szarym końcu uplasował się p. Tomasz Grześkowiak – niechlubny rekordzista opuścił 9 posiedzeń, czyli blisko 1/5.
Zgłębiając dane dotyczące absencji radnych na posiedzeniach komisji należy uwzględnić przynależność do nich.
Wiadomym jest fakt, że na początku każdej kadencji radni zgłaszają chęć pracy w poszczególnych komisjach. W trakcie kadencji mogą się odbywać roszady w składzie osobowym. Opracowując szczegółowe dane pozyskane ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kórnik oraz w oparciu o majowe zestawienie przesłane przez Biuro Rady uzyskałam następujące informacje:
1. Komisja Budżetu i Finansów (najliczniejsza, gdyż obecnie 13 osobowa) odbyła do końca maja 2014 roku 47 posiedzeń. Radny Piotr Plewka przystąpił do pracy komisji w maju 2011 roku, po wygraniu wyborów uzupełniających. Dwóch radnych natomiast dołączyło do składu osobowego 22 marca 2013 roku, byli to: Marek Broniewski i Maciej Marciniak. Nikt z członków nie może poszczycić się 100% frekwencją. Marek Broniewski oraz Irena Kaczmarek – to dwójka radnych, która opuściła tylko jedno posiedzenie. Nawet przewodniczący tej komisji (Przemysław Pacholski) pozwolił sobie na dwie nieobecności. Kolejny, z 3 absencjami jest radny Maciej Marciniak. Radny Jerzy Rozmiarek był nieobecny na 4 obradach, kolejny - radny Andrzej Surdyk opuścił 5 spotkań. Natomiast pani Małgorzata Walkowiak – 6. Wiceprzewodniczący tej komisji – p. Adam Lewandowski – opuścił 7 posiedzeń. W dalszej kolejności „uplasowali” się: Bogdan Wesołek (9 nieobecności), Julia Bartkowiak i Piotr Plewka nie byli na 10. O jedno więcej, czyli 11 posiedzeń, opuścił radny Tomasz Grześkowiak. Najwięcej dotychczas nieobecności na komisji Budżetu i Finansów posiada radny Roman Genstwa. Zdarzyło mu się to 12 razy.
2. Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej – obecnie 7 członków (oraz jedna osoba od 20.04.2011 do 24.10.2013) i 57 posiedzeń w rozpatrywanym okresie. Tylko radna Irena Kaczmarek (przewodnicząca tej komisji) może poszczycić się pełną frekwencją. Następnym radnym pod tym względem jest pan Bogdan Wesołek, który nie wsparł swoją osobą 5 posiedzeń. Zastępca przewodniczącej, pan Adam Lewandowski, opuścił 8 spotkań, podobnie jak radna Julia Bartkowiak. 11 – to ilość spotkań, na których nieobecny był radny Marek Broniewski. Na 13 spotkaniach nie była pani Małgorzata Walkowiak. Natomiast przy osobie radnego Piotra Plewki można naliczyć 14 nieobecności. Najwięcej posiedzeń komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej opuścił radny Przemysław Pacholski – obecny zaledwie na 13 z 57 posiedzeń. Ilość opuszczonych spotkań (blisko 80%) czynią go rekordzistą pod tym względem na tle wszystkich komisji.
3. Komisja Infrastruktury i Rozwoju odbyła 43 posiedzenia. Najwięcej razy, chociaż nie na wszystkich, był przewodniczący tej komisji – radny Marek Broniewski, opuścił tylko 1 posiedzenie. Radny Jerzy Rozmiarek zanim wypisał się w listopadzie 2012 ze składu komisji opuścił 4 spotkania. Sześć nieobecności naliczyć można pani Małgorzacie Walkowiak. Tyle samo posiada pan Piotr Plewka, który w listopadzie 2012 zrezygnował z dalszej pracy w tej komisji. Po 9 nieobecności zaliczyli radni: Przemysław Pacholski (wiceprzewodniczący tej komisji), Iwona Cupryjak oraz Adam Lewandowski – ten ostatni zrezygnował z dalszej pracy w grudniu 2012 roku. Radny Tomasz Grześkowiak nie wziął udziału w 10 posiedzeniach, podobnie pani Dorota Półchłopek. Najgorzej z frekwencją wypadł radny Roman Genstwa – nie był obecny łącznie na 17 posiedzeniach komisji Infrastruktury i Rozwoju.
4. Komisja Inwentaryzacyjna. Ciekawy przypadek. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kórnik można natrafić na informację, że jej przewodniczącym jest radny Andrzej Surdyk i to właściwie wszystko w temacie tej komisji. Nie natrafiłam na żadne informacje o składzie ani odbytych posiedzeniach. Jedno jest pewne – jej przewodniczący otrzymuje comiesięczną dietę z tego tytułu, co wprost wynika z oświadczenia majątkowego. Skoro więc przewodniczący komisji Inwentaryzacyjnej otrzymuje dodatek za pracę przewodniczącego to ta praca musi się przecież odbywać. Zwróciłam się z zapytaniem o wyjaśnienie w tej sprawie do Biura Rady Miejskiej w Kórniku i otrzymałam odpowiedź, że „komisja inwentaryzacyjna to komisja doraźna, zwoływana tylko w razie potrzeby”. Wobec braku informacji o posiedzeniach tej komisji nie mogłam jej uwzględnić w tym zestawieniu.
5. Komisja Polityki Przestrzennej odbyła 59 posiedzeń do końca maja 2014 roku. Tylko przewodnicząca Małgorzata Walkowiak była obecna na wszystkich. Tuż po niej, bo zaledwie z 1 nieobecnością jest radny Jerzy Rozmiarek, ale jest członkiem komisji dopiero od 18 marca 2013. W ośmiu spotkaniach nie uczestniczyła pani Julia Bartkowiak. 12 opuszczonych posiedzeń na koncie ma radna Iwona Cupryjak. 13 razy nieobecny był Tomasz Grześkowiak. W 14 posiedzeniach nie uczestniczył pan Maciej Marciniak. Piotr Plewka od kwietnia 2011 roku, kiedy to został członkiem tej komisji, nieobecny był 15 razy. Radny Marek Broniewski opuścił 21 posiedzeń komisji, do momentu złożenia rezygnacji z pracy w komisji Polityki Przestrzennej, w marcu 2013 roku.
6. Komisja Rewizyjna obradowała 30 razy i jedynie jej przewodniczący – radny Bogdan Wesołek – był obecny na wszystkich spotkaniach. Przy radnym Andrzeju Surdyku nieobecność pojawia się 2 razy. Pani Irena Kaczmarek opuściła 3 posiedzenia. Jerzy Rozmiarek opuścił 5 spotkań. Z protokołów wynika, że do końca maja 2014 roku, radna Dorota Półchłopek i Iwona Cupryjak opuściły 8 posiedzeń – to najgorszy wynik tej komisji.
7. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 48 posiedzeń do końca maja 2014 roku. Zarówno przewodnicząca Julia Bartkowiak jak i radny Andrzej Surdyk posiadają po jednej nieobecności w tym czasie. Przy radnym Jerzym Rozmiarku (wiceprzewodniczący tej komisji) można odnotować 7 opuszczonych spotkań. Następna w tym zestawieniu jest radna Iwona Cupryjak z 9 nieobecnościami. Pozostali członkowie (Roman Genstwa, Tomasz Grześkowiak i Dorota Półchłopek) nie byli na 10 posiedzeniach. To najgorsze wyniki z pośród członków tej komisji.

Podsumowanie

Jak to wypada w ogólnym zestawieniu frekwencji radnych na posiedzeniach wszystkich komisji i Sesjach, na których mieli obowiązek być obecni? Najgorzej z całego grona wypadł radny Przemysław Pacholski, który opuścił 1/3 obowiązkowych posiedzeń. Pan Roman Genstwa opuścił blisko 28% takich posiedzeń. Następny w kolejności jest radny Piotr Plewka, który nie był na ponad 1/4 posiedzeń. Natomiast Pan Tomasz Grześkowiak nie mógł uczestniczyć w blisko 22% obowiązkowych spotkań. Pozostała część radnych zdecydowanie przykładała się do swojego obowiązku. Nie mógł też i w tym wyszczególnieniu pojawić się wyjątek, który może być przykładem dla innych. Pani Irena Kaczmarek uczestniczyła w ponad 97% posiedzeń rady i komisji, których jest członkiem.
Zestawienie
Posiadając rzetelnie zgromadzone i opracowane dane pokusiłam się dodatkowo o zestawienie obecności radnych na posiedzeniach komisji, których nie byli jeszcze/już/dotychczas członkami. Poniżej prezentuję spis członków Rady Miejskiej w Kórniku z indywidualnie wyliczoną frekwencją na „nadobowiązkowych” posiedzeniach komisji. Do zestawienia poniższego specjalnie nie uwzględniłam komisji Rewizyjnej ze względu na specyfikę jej pracy. Zajmuje się ona bowiem głównie kontrolą zgodności poczynań Burmistrza z założonym budżetem. Ciężko aby radni nie będący członkami tej komisji brali na przykład udział w wyjazdowej kontroli (a to również jest posiedzeniem komisji) słuszności wydatkowania środków finansowych przez szkołę podległą tut. urzędowi.
1) Broniewski Marek – obecny na 71 z 96 nieobowiązkowych posiedzeń, tj. frekwencja na poziomie 73,96%.
2) Marciniak Maciej – obecny na 92 z 179 nieobowiązkowych posiedzeń, tj. frekwencja na poziomie 51,40%.
3) Bartkowiak Julia – obecna na 18 z 43 nieobowiązkowych posiedzeń, tj. frekwencja na poziomie 41,86%.
4) Cupryjak Iwona – obecna na 27 z 104 nieobowiązkowych posiedzeń, tj. frekwencja na poziomie 25,96%.
5) Półchłopek Dorota – obecna na 24 z 163 nieobowiązkowych posiedzeń, tj. frekwencja na poziomie 14,72%.
6) Pacholski Przemysław – obecny na 10 z 107 nieobowiązkowych posiedzeń, tj. frekwencja na poziomie 9,35%.
7) Lewandowski Adam – obecny na 10 z 125 nieobowiązkowych posiedzeń, tj. frekwencja na poziomie 8,00%.
8) Rozmiarek Jerzy – obecny na 9 z 117 nieobowiązkowych posiedzeń, tj. frekwencja na poziomie 7,69%.
9) Walkowiak Małgorzata – obecna na 3 z 48 nieobowiązkowych posiedzeń, tj. frekwencja na poziomie 6,25%.
10) Kaczmarek Irena – obecna na 7 z 150 nieobowiązkowych posiedzeń, tj. frekwencja na poziomie 4,67%.
11) Wesołek Bogdan – obecny na 6 z 150 nieobowiązkowych posiedzeń, tj. frekwencja na poziomie 4,00%.
12) Grześkowiak Tomasz – obecny na 2 z 57 nieobowiązkowych posiedzeń, tj. frekwencja na poziomie 3,51%.
13) Genstwa Roman – obecny na 3 z 116 nieobowiązkowych posiedzeń, tj. frekwencja na poziomie 2,59%.
14) Surdyk Andrzej – obecny na 3 z 159 nieobowiązkowych posiedzeń, tj. frekwencja na poziomie 1,89%.
15) Plewka Piotr – obecny na 1 z 82 nieobowiązkowych posiedzeń, tj. frekwencja na poziomie 1,22%. Kolejność nie jest przypadkowa – od największej frekwencji do najmniejszej. Tylko pierwszych dwóch radnych było obecnych na ponad połowie posiedzeń komisji. Na prawdziwe wyróżnienie zasługuje radny Marek Broniewski, który był na prawie 74% spotkań, w których de facto nie musiał uczestniczyć. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku wziął udział w połowie nadobowiązkowych posiedzeniach.

Wnioski

Można by wysnuć śmiały wniosek, że 2/3 radnych (od nr 5 do 15) nie za bardzo interesuje się innymi sprawami gminy.
Kilka słów podsumowania powyższych zestawień.
Podliczając obecności na wszystkich Sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Kórniku okazuje się, że 1/3 radnych nie była obecna nawet na połowie tych spotkań. Są to radni: Roman Genstwa, Przemysław Pacholski, Dorota Półchłopek, Andrzej Surdyk i Bogdan Wesołek. Najgorzej z tego grona wypadł radny Andrzej Surdyk – obecny na 46,2% posiedzeń.
Jakoś tak samo nasuwa mi się skojarzenie z zasadami panującymi za moich czasów w systemie edukacji, że student który nie miał 50% obecności na zajęciach NIE MIAŁ PRAWA OTRZYMAĆ PROMOCJI na następny rok...
Siedmioro radnych (Iwona Cupryjak, Tomasz Grześkowiak, Irena Kaczmarek, Adam Lewandowski, Maciej Marciniak, Piotr Plewka, Jerzy Rozmiarek) ze swoim wynikiem frekwencji mieszczą się w przedziale 50-65%. Można by powiedzieć, że to przeciętniaki, nic szczególnego.
W tym całym towarzystwie są też trzy rodzynki, frekwencyjne prymusy, przykłady sumienności. Oto oni: Małgorzata Walkowiak z wynikiem 76,9% obecności, Marek Broniewski obecny na 80,2% posiedzeń i Julia Bartkowiak – 82,51%.

Zakończenie

W odpowiedzi na zapytanie skierowane do Biura Rady Miejskiej w Kórniku otrzymałam również informację, że „Radni Rady Miejskiej w Kórniku (zgodnie z uchwałą nr XVI / 152 / 2007 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2007 w sprawie: ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych) otrzymują miesięczną dietę bez względu na ilość odbytych przez Radę Komisji i Sesji oraz obecności.”
Rozumiem, że taki jest stan faktyczny według prawa miejscowego, ale… każdy radny, zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594), przed przystąpieniem do sprawowania mandatu składa ślubowanie następującej treści:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” Ponadto art. 24 tej samej ustawy brzmi: „Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.”
Na ile faktycznie litera prawa zawarta w powyższych paragrafach ma odzwierciedlenie w kórnickich realiach musimy odpowiedzieć sobie sami.

Ewa Mysłowska
Ewa Mysłowska

Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej lub zmienić ustawienia cookies zapoznaj się z Polityka Prywatności & plików cookie