Popieram Kórnik

czwartek, 14 listopada 2013

Spotkanie w Kamionkach - mieszkańcy kontra Urząd


12 listopada w strażnicy w Kamionkach odbyło się spotkanie mieszkańców Kamionek z władzami Gminy Kórnik oraz Powiatu Poznańskiego.
Spotkanie nie byle jakie - bo Gminę Kórnik reprezentował Burmistrz Jerzy Lechnerowski, a władze powiatowe Starosta Jan Grabkowski.
Spotkanie - można tak powiedzieć - było burzliwe.
Bo i temat drażliwy - DROGI i KANALIZACJA!

A konkretnie - p. Małgorzata Walkowiak – sołtys i radna z Kamionek poinformowała o tym, iż planowana kanalizacja i droga na ul. Poznańskiej w Kamionkach mają być wykonane bez kanalizacji deszczowej oraz chodnika.
Jakże to tak - niektórzy mieszkańcy nie ukrywali oburzenia - przecież to ruchliwa droga, którą codziennie przejeżdża bardzo dużo samochodów. Panie Burmistrzu - jak żyć???
Tu głos zabrał p. Starosta Jan Grabkowski i wyjaśnił, iż w całym Powiecie Poznańskim na chwilę obecną mamy ok. 800km dróg powiatowych, z czego 90km są to drogi gruntowe. W znacznym stopniu drogi powiatowe nie spełniają podstawowej definicji drogi powiatowej – powinny one łączyć siedziby powiatów z siedzibami gmin oraz te siedziby gmin między sobą. Droga wiodąca przez Kamionki nie powinna być, w myśl przytoczonej wyżej definicji, rangi powiatowej. P. Starosta podkreślił, że Powiat w znacznym stopniu uczestniczy w modernizacji dróg w Gminie (niedawno była współfinansowana budowa ul. Mościenickiej w Mościenicy oraz ul. Poznańskiej w Borówcu). Dodał, że do powstania kanalizacji w Kamionkach oraz nowej nawierzchni jezdni na ul. Poznańskiej konieczne jest współdziałanie trzech podmiotów – Aquanetu, Powiatu Poznańskiego oraz Gminy Kórnik. .
Starosta uważa za niedopuszczalne, aby tak ruchliwa ulica jak ul. Poznańska w Kamionkach, po wybudowaniu kanalizacji, pozostała bez odwodnienia. Podkreślił jednak, że nie ma opracowanego ze strony Gminy Kórnik projektu zlewni tej ulicy (deszczówka odprowadzana z ul. Poznańskiej zasilana jest spływami z okolicznych ulic).
W odpowiedzi p.Burmistrz Jerzy Lechnerowski przyznał, że nie spodziewał się tak szybkiej możliwości skanalizowania Kamionek. Mieszkańcy zgromadzeni na tym spotkaniu wyraźnie zaprotestowali przeciwko tym słowom – mówili o tym, iż Burmistrz z roku na rok obiecywał powstanie kanalizacji w Kamionkach, po czym obietnicy tej nie dotrzymywał...

Mamy więc - jak widać - zgrzyt - mieszkańcy Kamionek kontra p.Burmistrz, który przyznał, iż że Gmina ma ograniczone fundusze na inwestycje – średnio ok. 20 mln. zł co roku. Na te słowa mieszkańcy Kamionek ponownie wyrazili swoje niezadowolenie – z Sali padały słowa o tym, że w ostatnich latach finansowane są inwestycje głównie w Kórniku: budowa OAZY za ponad 60 mln. zł oraz planowana na rok przyszły modernizacja Pl. Niepodległości (szacunkowy koszt 10-12 mln. zł). Obie te inwestycje związane były/są z zadłużaniem Gminy.

Z wypowiedzi obecnego na sali Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych wynika, że kanalizacja Kamionek powinna być wykonana do 2015r., aby uniknąć kar z  Unii Europejskiej.
W tym momencie włączył się p. Starosta - „Konkrety i siadamy do rozmów” - czyli inaczej mówiąc:  jeżeli będzie wola ze strony Gminy Kórnik i konkretne działanie w postaci projektu zlewni deszczówki dla ul. Poznańskiej w Kamionkach, Powiat Poznański chętnie włączy się w inwestycje na tej ulicy.

Efekt spotkania jest jeden: Burmistrz Gminy Kórnik zobowiązał się, iż do końca stycznia powstanie projekt zlewni dla ul. Poznańskiej. Z kolei Starosta zaproponował, aby spotkali się specjaliści w zakresie inwestycji drogowych i kanalizacyjnych z Gminy Kórnik oraz ze Starostwa Powiatowego i wspólnie pracowali nad rozwiązaniem problemu. Burmistrz poinformował także, że na koniec listopada podpisana zostanie umowa z Aquanetem nt. dalszej budowy Kanalizacji w Kamionkach.

Opracowanie: REDAKCJA - na podstawie relacji od: Bartosz Górka

Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej lub zmienić ustawienia cookies zapoznaj się z Polityka Prywatności & plików cookie