Popieram Kórnik

wtorek, 22 października 2013

Gmina Kórnik ogłosiła przetarg na budowę szkoły w Kamionkach

22 października 2013 r. Gmina Kórnik ogłosiła przetarg na budowę kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik obejmującego szkołę podstawową (etap I) z infrastrukturą towarzyszącą w Kamionkach. Przedmiot zamówienia obejmuje: 


Zamówienie obejmuje budowę budynku szkoły podstawowej o powierzchni zabudowy - 3.132,56 m2, powierzchnia użytkowej - 4.565,64 m2 i kubaturze - 17 458,74 m3 o wysokośi - 10,42 m.

Ponadto: drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Mieczewskiej - fragment na odcinku pomiędzy wjazdem centralnym, a południowym, parkingu nr 2 dla samochodów osobowych wzdłuż ulicy Mieczewskiej, na 41 miejsc postojowych, w tym 3 stanowiska dla niepełnosprawnych, parkingu nr 3 dla samochodów osobowych wzdłuż ulicy Mieczewskiej na 17 miejsc postojowych, pętli autobusowej na dwa autobusy z wjazdem z ul. Mieczewskiej i wyjazdem z ul. Porannej Rosy, dojazdu technicznego do zaplecza kuchennego i pomieszczenia na odpady stałe wraz z placem manewrowym, pętli drogi przeciwpożarowej, dojazdu technicznego do zaplecza sportowego wraz z placem manewrowym, placu w strefie wejściowej do budynku wraz z małą architekturą oraz zielenią towarzyszącą, bieżni z nawierzchnią syntetyczną wraz z obejściami, piłkochwytami, trybuny zewnętrznej wzdłuż boiska trawiastego i bieżni, boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z obejściem, piłkochwytami, dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni syntetycznej wraz z obejściami, piłkochwytami, ciągów pieszych w obrębie I etapu inwestycji, ogrodzenia docelowego terenu kompleksu oraz ogrodzenia tymczasowe biegnące na granicy etapów, układu zieleni niskiej, średniej i wysokiej na terenie kompleksu oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych, infrastruktury technicznej w obszarach powyższych elementów zainwestowania, sieci wodociągowej wraz z przyłączem do projektowanego budynku, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do projektowanego budynku, separatorem substancji ropopochodnych z osadnikiem oraz system odprowadzenia wód opadowych, studni chłonnych, kablowej sieci rozdzielczej nn, - sieci oświetlenia terenu - dróg, ciągów pieszych, zaplecza sportowego wraz z szafkami sterowniczymi i rozdzielniami elektrycznymi.

Zakończenie prac przewidziano na 31 maja 2015 r. 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert mija 14.11.2013 o godzinie 10:00.Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik w sekretariacie burmistrza na I piętrze.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej lub zmienić ustawienia cookies zapoznaj się z Polityka Prywatności & plików cookie